Grappling je hrvački stil koji se također zove "hrvanje do predaje", a zasniva se na kontroliranju svog protivnika, u stojci ili u parteru nakon eventualnog bacanja, prisiljavajući ga nakon toga da se preda, odnosno da odustane koristeći tehnike gušenja i poluga, bez udaranja.

Last modification: Fri 13 Nov 2015